وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

کسب مقام سوم مسابقات فوتبال دستی بسیج شهرستان توسط تیم کارمندان دانشگاه (2)

تاریخ خبر : یکشنبه 21 دی 1393 | تعداد بازید : 1171