وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

فرمهای دانشجویی / فرم پروژه کاردانی و کارشناسی /

 

  ** دانلود فرم ارزیابی نهایی پروژه (کاردانی و کارشناسی) **


توجه : این فرم بایستی توسط دانشجو  دانلود و آن را تحویل استاد دهد و تکمیل فرم توسط استاد
پروژه پایان تحصیلی کاردانی و کارشناسی

((قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه پایانی را گرفته اند))
مراحل اقدام :
1- دریافت فرم پروژه از سایت دانشگاه .در فرم مذکور باید قبل از چاپ، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و رشته به صورت تایپ شده درج شود.
2- مراجعه به استاد پروژه جهت تعیین موضوع پروژه در اسرع وقت
3-  تحویل فرم تکمیل شده که به امضا استاد مربوطه رسیده است به آقای مهندس دهقانی (واحد آموزش دانشگاه)
4- مهلت تحویل پروژه تا پایان ترم(پایان کلاسها) خواهد بود و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد کسانیکه موفق به تحویل پروژه نشوند باید در ترم بعد مجددا آن را اخذ نمایند

تذکر مهم:
درس پروژه دانشجویانی که در تاریخ های تعیین شده مراجعه نکنند و یا در مهلت تعیین شده فرم تکمیلی خود را تحویل ننمایند حذف می شود و مسئولیت آن بعهده دانشجو می باشد.


دانلود فرم پروژه کارشناسی


دانلود فرم پروژه کاردانی


شیوه نامه تدوین پروژه پایان تحصیلی