وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

حوزه های دانشگاه / حوزه فرهنگی / منشور اخلاقی اساتید /

منشور اخلاقی دانشگاه علمی کاربردی مرکز اردکان 


ما اعضای دانشگاه علمی کاربردی مرکز اردکان (کارمندان و اساتید) با ایمان به پروردگار متعال، براساس قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه، تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محیطی کاملا سالم و پرنشاط به کار گرفته و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزش های اسلامی، خود را متعهد به رعایت اصول زیر می دانیم:


1- رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه


2- التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره


3- رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور


4- تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن


5- رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری


6- صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی


7- رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری


8- دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه


9- توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی


10- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض


11- توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری


12- استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی


13- حفظ آرامش در محیط کار


14-کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل


15- افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی


16- درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن


17- تشخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد


18- خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری


19- تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی


20- تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی