وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

فرمهای دانشجویی / فرمهای کارورزی /

                                                                                      فرمهای کارورزی
اطلاعیه درس کارورزی

دانشجویان محترم که درس کارورزی را اخذ نموده اند باید مراحل ذیل جهت گذراندن کارورزی انجام دهند
________________________________________
1- انتخاب و هما هنگی لازم با محل کارورزی
2- تهیه معرفی نامه از آموزش دانشگاه به محل کارورزی  از طریق سایت دانشگاه
3-مراجعه به استاد کارورزی و تایید و امضا از ایشان
4- امضا نامه توسط معاونت آموزشی مرکز (دکتر زارعی)
5-تاییدیه محل کارورزی به همراه مهر و امضا و شماره تماس سرپرست
6- تحویل یک نسخه از نامه تایید شده محل کارورزی به استاد کارورزی
7-شرکت در جلسه توجیهی که از طریق استاد مربوطه به دانشجویان اعلان خواهد شد.
8- دانلود فرم های گزارش کارورزی (فرم گزارش روزانه و خلاصه گزارش نهایی)
9- دانلود فرم ارزیابی نهایی کارورزی و تکمیل مشخصات دانشجویی و تحویل به استاد و تکمیل بقیه فرم توسط استاد

گزارش کارورزی خود را حداکثر تا پایان کلاسهای ترم به استاد مربوطه تحویل دهید
**  تذکر: به ازای هر هفته کارورزی یک برگ گزارش هفتگی  و به ازای هر ماه یک برگ گزارش ماهانه باید تکمیل شود.
**جهت تنظیم گزارش کارورزی حتما به استاد مربوطه مراجعه فرمایید.قابل توجه دانشجویان:

با توجه به اینکه فرمهای کارورزی تغییر یافت .جهت دریافت فرمهای جدید که در فایل فشرده زیر می باشد کلیک کنید.در ضمن فرمهای جدید شامل 7  فرم می باشد.